A hír a tájékoztató műfajcsalád tagja.

Tartalmaznia kell, hogy MI, MIKOR, HOL, KIVEL és HOGYAN (esetleg MIÉRT) (4+1W and H) történt. A hír lényege, hogy lényegretörő és rövid. Lehet mínuszos: ez esetben tényleg csak annyi derül ki, hogy MI, KIVEL, MIKOR és HOL.

Mi a hír? Az, ami

·         újdonság

·         aktuális

·         érdekes

·         fontos

·         tényszerű (hiteles)

Az objektivitást sértheti

  • Az elemek sorrendje (manipulálja az olvasót) (erről még később is)
  • Mit engedünk át a szűrőn?
  • Nincs hírérték

A hír felépítése más az írott és más az elektronikus sajtóban.

Az írott hír többet tartalmazhat, mint az elektronikus sajtóban.

sajto

A hírnél mindig objektívnek kell lenni. Ez sérülhet az elemek összerakási sorrendjénél.

–                    Névvel általában nem kezdünk hírt! (Néhány nagy név kivétel)

–                    Közéleti emberek nevét teljes névvel írjuk

–                    Számokkal nem kezdünk hírt (kivétel lottó)

–                    Ne használjuk a hírben: ha, esetleg, valószínű

–                    Hibás fogalmazás: Mint emlékezetes, nem ez az első eset, hogy…, mint már beszámoltunk róla…

Hírfajták:

·         Mínuszos hírek: 5-ös alapszabálynak megfelel, nagyon rövid hír. A – jelet lehet cserélni 

·         Címes hír: Fontosabb, ezért címet adunk neki! Rádióban leaddel emelem ki. Leginkább bűnügyi anyagnál használják.

·         Kemény hír: USA-ból indult. Az 5-ös szabálynak megfelelő hír. Aktuális, új, érdekes, megtörtént.

·         Puha hír: Nem megtörtént. Trendekről számol be. (pl.: Magyarországon 20%-kal nőtt a fiatalkorú drogosok száma.) Érdekes társadalmi jelenségek, trendek. Pl.: Mi várható?

·         Belföldi hírek

û        választási hírek

û        protokolláris hírek (csak a legfontosabb titulusokat jelöljük)

û        háborús hírek (tiszta földrajzi és hadi tájékozottság)

û        bűnügyi hírek (áldozat nevét nem szabad leírni, amíg a családot nem értesítik)

û        rendőrségi hírek

û        egyházi hírek (pontos beosztás, megszólítás)

û        közlekedési hírek

û        időjárás

û        totó, lottó

·         Külföldi hírek

·         Színes hírek: holtszezonban (pl.: 3 lábú csirke) más történt, mint amit várni lehetett

·         Hírcsokor: Csoportosítás rovatok, témák szerint. A rovatok jellegzetes helyeken vannak. Fontos a tematikai egyezés.

·         Vegyes hírek: híroldal

·         Hírösszefoglaló: Azonos témáról, de több helyről hozzuk a dolgokat. Ez nem a különböző hírek felsorolása! Jó módszer a hírek összekapcsolása, összekötése.

·         Beszámoló: Több a hírnél, pl.: körülményről, helyszínről. Rövid, hírszerű, de mégis többet érzékeltet. Átmenet a hír és a tudósítás között.

·         Közlemény:

û        Színházi közlemény

û        Rendőrségi közlemény (elveszett)

û        Orvosi közlemény (védőoltás, járvány)

û        A szöveget átírni olvasható formába. Nem kaphat helyet a le nem ellenőrzött esemény.

·         Hírkép: A kép hírbeli megfogalmazása. Az 5 elem közül pl. 2 a képben jelenik meg. Általában az újság első oldalán jelenik meg. Képaláírás. Színesíti a lapot, érdekes. Eseményhez kell kötődnie. Aktualitás.

·         „Lesz” hírek: A hírek többsége már megtörtént, a „Lesz”-hír nem biztos, hogy megtörténik. Pl.: kiállítás lesz, nagygyűlés lesz. Lehetőleg keveset használjuk.

·         Információ: Továbblép az 5-ös szabályon ( 5+1 mi módon ) A hírt valamilyen módon tovább ismerteti. A hírt visszük tovább, bővítjük ki. Az információ mindig ismertet. Az újságíró személytelenül van jelen. Kisinformáció: 5-14 sor, Nagyinformáció: 1 flekkig terjedő