Szervezeti kommunikáció

A társadalom nagy intézményrendszereinek kommunikációja.

Dominál:   

 • a szervezeti érdek, → /legismertebb: adás-vételi/
 • az értékrend,
 • az érzelem.

Csoportosítása:

 1. Jellege szerint
 2. Tartalma szerint
 3. Funkciói szerint

1. Jelleg:

 1. A kommunikáció ALAPVETő jellegű (oktatás, tudomány, művészet, vallás stb.)
 2. A kommunikáció ESZKÖZ jellegű (gazdaság, közigazgatás, eü., politika stb.)

2. Tartalom: (? önkényes)

 1. Közéleti
 2. Gazdasági

3. Funkciói:

 1. Szervezeten belüli kommunikáció: az intézmény működése érdekében kidolgozott
  kommunikációs szabály (szabvány) rendszer.
  1. Aktív: jelen idejű információáramlás (SZMSZ, vizsga-adatvédelmi, publikációs,
   értékesítési, választási stb. szabályok)
  2. Nem aktív: selejtezés (visszafordíthatatlan)
  3. Archiválás: (ismét aktivizálható)
       Szervezeti érdek (saját maga)
       Össztársadalmi érdek (levéltár, könyvtár, múzeum)
  Cél: a működés segítése, aktualizálása
  Eszköz: papír, film, videó, számítógép stb.
 2. Kifelé irányuló (külső) kommunikáció:
  Jellemzői:
  • kibocsátóként, befogadóként is
  • mindig a szervezet képviseletében (menedzser, tanár, ügyintéző, lelkész és nem apa, fiatal vagy nyugodt-frusztrált)
  Kétirányú:
  1. Szervezetközi kommunikáció:
   • gazdálkodó szervezet – gazdálkodó szervezettel kommunikál
   • gazd. szerv. – tudományos intézménnyel
   • tud. int. – gazd. szerv.-tel
   • tud. int. – tud. int.-nyel
   Jellemzői:
   mindig az „erősebb” intézményrendszer érdekei, érdekrendi szabályai vagy érzelmi hatásai érvényesülnek
   pl. vállalat →APEH (államigazgatási komm.)
       vállalat ↔ kutató intézet (érdek szerint: gazdálkodási tudományos)
  2. Klientúra kommunikáció: (ügyfelek, vevőkkel kommunikál)
   Jellemzői:
   • szervezet → magánszemély(ek) vagy azok civil társ-i szerveződéseivel,
   • az üzenet sajátosságai a befogadók szükségleteit (a kibocsátó érdekeit) fejezik ki.
    (pl.: reklám, választási nagy-gyűlés, vallási ceremónia stb.)
   • a kommunikáció típusaiban, eszközeiben oda-visszahatás tapasztalható
    (pl.: PR → politika → gazdaság → PR)

A szervezet rendszerszerű elemzése

A szervezet kommunikáció szempontból (formális) CSOPORT.

Általános jellemzői:

 • interakció (több, mint kommunikáció; cselekvés; viselkedés)
 • kölcsönös egymásra hatás
 • közös cél (értékrend, érdek, érzelem)
 • egymásra utaltság

Kommunikációs jellemzői:

 • A kibocsátó lehet egyén/csoport, de mindig a szervezet képviseletében
 • A befogadó célja szerint jól jellemezhető, homogén sokaság, de lehet egyén is
 • Visszajelzésre törekszik

Az egymással kölcsönösen összefüggő és átfedő szervezeti egységek interakciós módja (a szervezeten belül és a szervezetek között):

Együttműködés:

(kooperáció): egyének (csoportok) másokkal végzett, közös, összehangolt tevékenysége, amely mindkét fél számára a lehető legnagyobb közös előnyt eredményezheti.

Versengés:

(kompetíció): egyének (csoportok) másokkal végzett közös tevékenysége révén kialakuló azon magatartásformája, amely az egyik fél számára a legnagyobb relatív előnyt eredményezi.