I. A politika fogalma és összetevői

Politika:

A társadalmi viszonyok és az emberi magatartás sajátos tartama     (kb. 5-6000 éves)
Definiálhatatlan („művészet”)
Sok fajta definíció → 3 típus:

 • guvernamentális politika: középpontban az állam, a vezetés és a hierarchia
 • normatív politika: a politika lényege bizonyos célok, értékek, érdekek (szabadság, demokrácia, béke, rend stb.) megvalósítása
 • konfliktus orientáció: társadalmi osztályok, rétegek harca

Lényeg:

 • a hatalom és
 • az uralom („intézményesített hatalom”)

1.  A politika fogalma →a társadalmi hatalom, érdekek és akaratok korlátok közé szorított felhasználása

Összetevői:

 • hatalom
 • érdek
 • akarat
 1. A hatalom: a társas befolyásolás legerőteljesebb formája, önmagunk és más emberek, illetve az események és helyzetek irányításának képessége.
  Jellemzői:
  • az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló valóság
  • mindig kétpólusú, de egyenlőtlenül oszlik meg
  • természete semleges (se nem jó, se nem rossz; csupán a célok elérésének eszköze, attól függ, hogy jóra/rosszra használják)
  • érzékelése mindig szubjektív  mindenki birtokolja, illetve rendelkezhet vele
  Alapja: (általánosságban) a függetlenség
 2. Érdek: vkinek vagy vminek a javát, hasznát szolgáló, szükséges, illetve fontos dolog. (politika = az érdekegyeztetés művészete)
 3. Akarat: az ember azon képessége, amelyet egy kitűzött cél elérésére irányuló tudatos törekvés jellemez.

2.  A politika alapvető típusai

 1. Intézmény-politika (Polity)
  • államforma
  • kormányzati rendszer (demokratikus-diktatórikus)
  • hatalommegoszlás (törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom)
 2. (napi) Pártpolitika (Politics): a napi érdekharcokat kifejező konfliktusok kezelése
  • pártrendszerek
  • választások, választási rendszerek
  • érdekszervezetek
  • civil társadalom, egyesületek
 3. Közpolitika (Policy; public policy): magas szakmai igénnyel kidolgozott és az egész társadalom érdekeit szolgáló intézkedések összessége
  • a megtermelt társadalmi javak elosztása
  • programok (anyagi juttatások, szolgáltatások, infrastruktúra-fejlesztés, munkavédelmi jogszabályok stb.)

II.   A politikai pártok kommunikációja

Párt:

(<pars> latin = rész, darab): a megosztottság, az ellentét, a konfliktus kifejezője az egységes politikai közösségen belül

„Pars pro toto” elve (a rész az egészet képviseli) – mihelyt létezik egy párt, rögtön kettő van belőlük

A pártok:

az érdekegyeztetés szervezetei, azaz a különböző társadalmi érdekek egyetlen programban egyesítik és azt tagjaiknak, választóiknak felkínálják.

Lényege: az állandó konkurencia, küzdelem

A pártok (funkciói) kommunikációs céljai:

 • támogatók toborzása
 • meggyőzés, az állampolgárok egyetértésének elnyerése
 • a népakarat közvetítése (közvetlen és közvetett demokrácia)
 • a párttagok, szimpatizánsok vagy választók mozgósítása
 • politikai vezetők kiválogatása; felkészítése a gyakorlat során

A pártok nyilvánosság-politikájának legfontosabb célcsoportjai:

 • az állampolgárok
 • a tagság
 • a választók
 • nemzetközi nyilvánosság
 • sajtó
 • a többi párt 

1.  Kommunikáció az állampolgárokkal

Lényege: ne csak a választások alkalmával találkozzanak!

 • véleménykérés (aláírás-gyűjtés), határozatok előkészítése, döntések megmásítása érdekében
 • szakmai fórumok
 • szabadidős rendezvények (viták, fesztiválok, tanulmányi segítség stb.)
 •  nagygyűlések (célja: megmutatja, hogy milyen sokan vagyunk)

2. Kommunikáció a tagsággal

Lényege: aktivitás, mozgósítás

Formák: hasonló, mint az állampolgári kommunikációnál +

 • taggyűlések
 • belső, informatív tájékoztatók
 • jelöltek kutatása, felkészítése

III.   A választási kampány kommunikációja

Lényeg:

20-60-20-as szabály tapasztalat:

 • 20% abszolút támogató
 • 20% abszolút averzív
 • 60% bizonytalan, csapódik

Tehát a választók:

 • kb. 20%-a feltétlenül elkötelezett  erősíteni
 • kb. 20%-a feltétlenül averzív  nem célközönség
 • kb. 60%-a bizonytalan
  • változó szavazó, aktuális érdek  meggyőzni
  • kisebbik rosszat választó  meggyőzni
  • notórius nem választó  érdeklődést felkelteni

CSOPORT-CÉLÚ STRATÉGIA megvalósítása:

 • értékalapú programok és szimbólumok
 • választói és pártérdek összevetése
 • megszemélyesítési összetevők (kompetens arcok)
 • demonstrációs erő felmutatása („mi, együtt”) /milyen sokan vagyunk – megmutassuk és meghallgassuk a kompetens arcokat/

2. Lehetséges célok

 • Tájékoztatás, meggyőzés, mozgósítás
 • párt értékrendjének pozicionálás
 • a potenciális szavazók érdekeinek tisztázás
 • hitelesség megőrzés
 • gyanakvás leküzdés
 • minél magasabb szavazati arány elérése érdekében

3. Lehetséges formák

 • főként a marketing-kommunikációs elemek (reklám, PR, szponzoráció, kitelepülés stb.)
 • programvita
 • érdekek rangsorolása
 • választási utazások

Road-show („utaztatott” bemutató)

Eredete: vásári kikiáltók, popzene, termék, szolgáltatás bemutató, politikai, választási túra

Lényege:

 • azonos tartalom
 • vizuális megjelenítés
 • koreográfia

Célközönség: „átlag”-polgár, helyi pontosításokkal

Elemei:

 • közönség előzetes és azonnali invitálása
 • a terek kiszélesítése (hanghatások, kivetítések)
 • változatos látványelemek:
  • zászlók, pártlogók, emblémák
  • látványszerűen írott vagy kivetített jelszavak, jelmondatok
  • színpadi és emelvénydíszítés
 • megkomponált és egyformán betartott koreográfia
 • a megírt szöveg helyi aktualitása
 • hang-fény-mozgás hatások együttes alkalmazása
 • zenei és szórakoztató betétek
 • az exkluzivitás élményének imitációja