I. A társadalmi hatalommegosztás 

A társadalmi hatalommegosztás lényege:

A hatalmat hatékonyan nem korlátozhatja más, mint a vele szemben álló, azonos súlyú másik hatalom (Montesquieu).

KÉT FAJTA KLASSZIFIKÁCIÓ:

1)    Az alapvető társadalmi hatalmi ágak (Arisztotelész)

 • törvényhozó (országgyűlés) hatalom
 • végrehajtó (kormány) hatalom
 • bírói (igazságszolgáltatási) hatalom
 • (? sajtó)

2)    A nemzetgazdaság felosztása és szereplői

 • Makrogazdaság:
  • állam
  • önkormányzatok:
   • helyi
   • TB
   • nyugdíj
  • bankok (központi – MNB és kereskedelmi)
 • Mikrogazdaság:
  • háztartás
  • nonprofit szervezetek
  • vállalkozás, vállalat, cég
 • Témák:
  • központi kormányzat kommunikációja
  • helyi (ön-) kormányzat kommunikációja

II.   A központi államszervezet kommunikációja

Kiterjesztés:

Kormány (egésze) és minisztériumok

Alapvető célcsoportok:

 • a közigazgatás környezetéhez tartozó pártpolitikai szféra
 • a társadalmi nyilvánosság (közvélemény)
 • a formalizáltan szervezett érdekképviseleti szervek (szakszervezetek, kamara stb.)
 • a közigazgatási döntések közvetlen érintettjei:
  • (civil) lakosság
  • vállalati szféra

Alapvető feladat:

 • rendszeres információ az intézmény politikájáról, terveiről, eredményeiről, a (jelenlegi-tervezett) politikai döntések tényleges és valószínűsíthető hatásáról
 • a közvélemény informálása a:
  • törvényhozásról
  • szabályzókról
  • minden olyan ügyről, amely az egyes állampolgárok napi életét érinti

Módszerek:

 • (Mett) központi ügyfélszolgálat, ügyfélkapu (internet), írásos és szóbeli információk
 • minisztériumok csatlakozása és egyedi információ szolgáltatása
 • sajtókapcsolatok
  • közvetlen: törvényjavaslatok parlamenti vitái, miniszteri nyilatkozatok
  • közvetett:
   • sajtó,
   • közlemény,
   • interjú,
   • beszélgetés,
   • fogadás,
   • konferencia,
   • tájékoztató