A helyi önkormányzati szervek kommunikációja 

Kiterjeszthető más önkormányzatokra is: HÖK

Sajátosságok: (a kormányzatihoz viszonyítva)

 • település méretétől függ, de jóval közvetlenebb kontaktus az állampolgárokkal
 • vezető személyiségek kommunikációs hatalmának jelentősége
 • a helyi állampolgári érdekek és érzékenység nagyobb jelentősége
 • az országos (sajtó) hírérték kisebb, de a helyi jelentős

Alapvető célok:

 • (Önökért, Önöknek, Önökkel)
 • tájékoztatás a helyi önkormányzat:
  • elvi politikájáról
  • jogairól, kötelezettségeiről
  • a testület és bizottságok napi működéséről
 • a végső döntések előtt lehetőség teremtése a lakosság véleménynyilvánításának
 • polgári büszkeség ápolása

Módszerek (hasonló a kormányéhoz):

 • lakossági (rész)fórumok
 • helyi népszavazás
 • új választók köszöntése
 • (helytörténeti) kiállítások, évfordulók, rendezvények, iskolaközi (sport, kultúra) vetélkedők