Az előadás fogalma, lényege, célja, módja, időtartama és érvelés típusai 

Az előadás fogalma:

Gazdasági és/vagy konkrét üzleti kérdések hallgatóság előtti kifejtése  lehet csoport (tömeg, de egyén is)

Lényege: a témája (tárgya)

A téma meghatározza az előadás:

 • célját
 • módját (stílusát)
 • érvelésének technikáját
 • időtartamát stb.

Célja:

 • tájékoztatás
 • meggyőzés
 • cselekvésre késztetés

Módja:

 • tükrözi a közlés és az előadó viszonyát
 • produktív (kreatív) beszéd
 • reproduktív beszéd (mert már tanult)
 • felolvasás

Érvelés:

 • értelmi
 • érzelmi
 • erkölcsi
 • kevert

Időtartama: a cél, mód, érvelés következtében változó.

Befolyásoló tényezők:

 • néhány perc – több óra
 • szünet
 • közoktatás, felsőoktatás
 • szakmai kongresszus: fő előadás, szekció előadás, korreferátum, hozzászólás