Arisztotelész (i. e. 384-222) = RETORIKA = Hármas egység:

bevezetés – tárgyalás – befejezés

1. Bevezetés (princípium) – megalapozza a sikert!

 1. Cím (alcímek) → ÜZENET
 2. A „jóindulat” felkeltése! (captatio benevolentia)
  • hívó mondat (LEAD)
  • figyelem a téma és az előadó iránt („Hölgyeim, ne reménykedjenek”) – pozitív indítás: miért lesz ez jó… /kb. 5%, 2-3 mondat
 3. Indítás
  • a témára koncentrált kapcsolat megteremtése (események felidézése, kérdések
  • előrevetítés (anticipatio): mi az előadás célja?  ÜZENET;  miről lesz szó? („Azért gyűltünk össze…”)

2.    Tárgyalás (tractatio)

A témakör:

 1. A témakör kifejtése (narratio) →ÜZENET
 2. Érvelés (argumentatio)
  • bizonyítás (confimatio)
  • cáfolás (refutatio)
 3. Illusztráció
  • példák
  • szemléltetés
 4. Kapcsolattartás
  • reagálás (szöveg és nonverbális kommunikáció összhangja)
   /pl. szemkontaktus, pásztázó tekintet/
 5. Részösszefoglaló
  • β, γ … stb. témakörök

3.    Befejezés (perotatio, epilógus)

 1. Összefoglaló ismétlés
 2. Következtetés → ÜZENET
 3. Feladatok meghatározása
 4. Értelmi-érzelmi egyensúly megteremtése (pozitív hatás) → ÜZENET
 5. Hangsúlyos, lendületes záró mondat (egyértelműen VÉGE) →ÜZENET 

III. (Iskolai) Kiselőadás

1. Kiselőadás jellemzői:

 • egy megadott vagy választott témának, egy viszonylag önálló részkérdésével foglalkozik
 • mindig a jelenlévőkhöz szól, akik a téma:
  • iránt érdeklődnek
  • bizonyos mértékig ismerői is
 • előkészítő, leírható, illusztrálható
 • elmondása rendszerint szabadon

2. Kiselőadás típusai (célja):

 • új eredményeket bemutató előadás
 • valamilyen ismereteket összefoglaló előadás
 • bírálat (recenzió)

3. Kiselőadás változatai:

 • tudományos (konferencia, szekció)
 • ISKOLAI

4. Kiselőadás lényege:

 • hosszabb felelet
 • a tananyag egy nagyobb, kerek egészének kifejtése
 • a diák (viszonylag) hosszabb idő alatt, tudatosan, önállóan készülhet fel

5. Kiselőadás forrása:

 • tankönyv
 • tanári magyarázat
 • önálló munka (kiegészítő kutatás, a tankönyvhöz hozzáolvasott szakirodalom, cikkek stb.)

6. Kiselőadás közönsége:

 • tanár (aki előtt a diák számot ad felkészültségéről)
 • osztálytársak (akik számára többletinformációt és/vagy ismeretanyagot közvetít)

7. Kiselőadás szerkezeti felépítés:

Bevezetés

 • a „jóindulat” felkeltése
 • a kapott feladat körvonalazása
 • a forrás(ok) megnevezése

Tárgyalás (lásd ea.!)

 • a témakör kifejtése (nézetek, események, adatok, kommentár, megjegyzések, önálló vélemény)

Befejezés

 • összefoglalás
 • értékelés

8. Kiselőadás előadásmódja:

 • reproduktív
 • vázlat alapján
 • (lehetőleg) szabadon

9. Kiselőadás ideje:

 • 5-15 perc + lehetőség a kérdésekre, válaszokra