A nyolcfázisú tárgyalási modell

Célja, lényege: egységes egész
Tartalma: bevezetés-tárgyalás-befejezés

A. Előkészítés

 1. Információgyűjtés, tervezés (cél, stratégia és a hozzátartozó taktikák meghatározása), átgondolás
 2. Ráhangolás

B. Lebonyolítás (interakció)

 1. Légkörteremtést
 2. Bizalomkeltés, a partner szükségleteinek felmérése
 3. Motiválás, érvelés (TEH: a termék Tulajdonsága, Előnye, Haszna szerint), aktív ráhatás
 4. alku: megnyitás,  középjáték,  végjáték
 5. Elfogadtatás (döntés, megegyezés). LMM: Legjobb Megoldás Megállapodás hiányában
 6. Lezárás, befejezés

C. Utógondozás

 1. Értékelés, státusz-elemzés (információgyűjtés, felkészülés a következő tárgyalásra)

(NÉHÁNY PONT BőVEBB KIFEJTÉSE)

1./a.)  Információgyűjtés, -elemzés, tervezés

Lépései:
 • informálódás, rendezés (mozaikból egész, pusz???(nem volt leírva) elemzés:
  • vevőről (cég, személy)
  • cégünkről és a termékünk jellemzőiről
  • cégünk és a vevőnk eddigi kapcsolatáról
 • tárgyalási célok kitűzése: reálisan, több változatban:
  • régi vevőnek - régi/új termék, szolgáltatás
  • új vevőnek - régi/új termék, szolgáltatás
  • minimális cél - kit, hogyan akarok meggyőzni?
  • maximális cél - kit, hogyan akarok meggyőzni?
  • egérút (vis maior)

1./b.)  A tárgyalási stílus és stratégia megválasztása:

(a hatalom és bizalom viszonya szerint a STÍLUS lehet:)
 1. Versengő (kompetitív)
  • hatalom nagy – bizalom kicsi
  • egyik nyer, a másik veszít
  • a hatalom birtokában csak a saját szükségletek figyelembe vétele
  • szélsőséges kiindulási szituáció (képtelen ajánlat, az elvárási szint manipulációja)
  • a korlátozott felhatalmazás hangsúlyozása
  • érzelemmel telített alku (ordítozás, asztalverés)
  • minimális módosítás (a partner mijének???(nincs leírva) nem viszonzása)
  • a határidők semmibevétele
 2. Együttműködő (kooperatív)
  • hatalom kiegyenlített (nagy/kicsi) – bizalom nagy
  • mindkét fél nyer
  • kölcsönös tájékozódás (aktív együttérzés)
  • józan kockázatvállalás
  • a partner szükségleteinek figyelembe vétele, ötleteinek beépítése, hasznosítása
  • hosszú távú együttműködés lehetőségeinek hangsúlyozása
  • segítséghívás és/vagy segítségnyújtás
 3. Egyezkedő (kompromisszumos)
  • hatalom kicsi – bizalom kicsi
  • találkozás félúton (mindkét fél nyer/veszít)
  • arányos engedmények
  • kölcsönös elégedettség (?)
  • Az alkutaktikák – előzetes – kialakítása:
   • megnyitási
   • középjáték
   • végjáték
  • A tárgyalási eszközök (dokumentáció, demonstráció, helyszín) tervezése
  • A folyamat átgondolása, dokumentálása (forgatókönyv vagy A/4-es papír)

2.)  A tárgyaló (stáb) ráhangolása

Lépései:
 • Team-építés
 • személyek kiválogatása
 • feladatok meghatározása
 • szerepjáték stb. technikák
 • lazítás, koncentrálás, pozitív beállítódás???igen („helyébe helyezkedés”)
 • helyszíni szemle
 • az előzetes benyomások értékelése(11. ea. – 2007. 04. 24.)

3.)  Légkörteremtés

Lépései:
 • helység berendezése, öltözet, megjelenés
 • első benyomások szerzése
 • kölcsönös üdvözlés, bemutatkozás, névjegycsere
 • semleges téma választása, pozitív asszociációs lánc felépítése: ráhangolódás, helyszíni ötlet
 • ültetési rend kialakítása, kínálás, ültetés

4.) Bizalomkeltés, szükségletfelmérés  

Lépései:
 • tárgyalás verbális megnyitása: kedvező helyzet stabilizálása+bizalom ébresztése
 • tárgyalás menetének konkrét megbeszélése
 • vevőszükséglet helyszíni feltárása nyitott kérdésekkel

5.) Alku

Lépései:
 • Prezentáció: azonosulás kialakítása a célunkkal, céggel, termékeivel
 • az előnyök bemutatása a vevő szemszögéből
 • a vevő szükségleteihez igényeihez kapcsolni a terméket
 • érvelés

TERMÉK

1. Termék tulajdonsága:

 1. minőség:
  • műk. jellemzők
  • műrz? Jellemzők
 2. márka:
  • Nemzeti, cég-, termékcsalád
 3. csomagolás:
 4. termékekhez kapcs. szolg.:
  • garancia
  • szállítás
  • értékesítést köv. szolg.

2. Termék előnye:

 1. Ahogy a fogyasztók és a versenytársak értékelik
 2. Preferencia és várható fogy-i magatartás

3. Termék haszonértéke:

 1. hatalom
 2. pénz
 3. idő
 4. információ

Meggyőzés (a pozitív érvanyag biztosítása)

Ellenérvek kezelése, cáfolás

Általános szabály:

 • Nincs vita, mert termék TEH(?) ellen szól
 • Nincs személyeskedés
 • Áthelyezés más perspektívára
 • Mondjunk ellensúlyozó tényezőket

Alku (a tárgyalás súlypontja):

 • Részei: megnyitás, közép-, végjáték
 • A szerződés minden pontján (ár, mennyiség, minőség, száll. határidő, hely)

Kérdéstechnika: kérdés típusok és fajták (lényeg az igen válasz)
Csendtaktika: hallgatás és aki először szólal meg az a gyengébb

6. Elfogadás:

Lépései:

 • Alku bezárásának kezdeményezése
 • Megegyezésre, döntésre késztetés
 • Testbeszéd
 • Verbális közlések
 • „úgy tűnik ilyesmit keresek
 • „talán megfelel”
 • „mikor tudnak szállítani”
 • Rákérdezünk a megrendelésre; válasz: igen
 • Sikertelenség, próbálkozunk

7. Lezárás:

Lépései:

 • Utolsó, kedvező impressziók: semleges téma
 • A barátságos légkör visszaállítása – humor
 • Átzsilipelés, kiskapu nyitva hagyása
 • A szerződés tárgyaláshű elkészítése, többszöri átolvasása
 • Hivatalos aláírás, elköszönés
 • Zárófogadás, elutazás

8. Értékelés, státuszelemzés

Lépései:

 • A tárgyalás menetének, eredményeinek elemzése (jegyzőkönyv, lista)
 • Pozicionálás: az elér helyzet megítélése, következtetések
 • Felkészülés a következő tárgyalásra:
  • Csapdák megállapítása
  • Újabb inf. Összegyűjtése
  • Dokumentálás
  • Újabb adatok rögzítése