I. Kultúra, kultúraközi kommunikáció

1) A kultúra:

Az emberiség által – történelmi fejlődése során – létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége (illetve a művelődésnek valamely területe, vagy valamely korszakban valamely népnél való megnyilvánulása).

Jellemzői:

 • kollektívan kialakított és fenntartott
 • rendezett és differenciáltan értékelt
 • mintája rendszert alkot
 • dinamikus és változó
 • időben és térben átadható  kommunikálható

2) Interakció:

Viselkedés + kommunikáció

3) Interkulturális kommunikáció

(Hidasi Judit) eltérő kulturális csoportokhoz tartozó emberek interakciója

Típusai:

 • népek, nemzetek közötti eltérések, sajátosságok (pl. „A” náció „B” polgárai)
 • nemzeteken (országon) belüli eltérések, sajátosságok (pl. férfiak-nők, fiatal-idős)

E. T. Hall:

A kultúránk határozza meg azt a módot, ahogyan kommunikálunk  a kommunikáció egyben kultúra, és a kultúra egyben kommunikáció
 • Adott kultúrába beleszületünk, de azt tanulni kell!
  • újszülötteknek könnyű
  • felnőtteknek nehezebb
 Pozitív transzfer
 Negatív transzfe

Azonos jelzés - azonos értelmezés →  azonos
reagálás (pl.: gyász színe)

Azonos szituáció -  eltérő  jelzés, eltérő
értelmezése → azonos reagálás (pl.: Japán
-gyász: fehér → tanultat törölni kell!)
 Kibocsátói kudarc
 Befogadói kudarc
Szituáció azonos - a jelzés értelmezése más
(pl.: egyes gesztusok)

Teljesen ismeretlen jelzés - fontos
információ  elveszhet (pl.: japán tárgyaló nem
ért egyet:  visszaszívó, sziszegő hang

A helyes kultúraközi kommunikáció tanulásának szükségessége

 • üzleti és politikai globalizáció
  • nemzetközi tárgyalások
  • idegen állampolgárok magyarországi munkája
 • turizmus
 • külföldi tanulás, munkavégzés, végleges letelepedés
 • bevándorlók
 • nemzeti egység: országon belüli kulturális különbségek felszámolása