II. Az előítélet érzelmi töltésű negatív döntés egy ellentmondásos helyzetben. Logikai tartalma csekély, változtatása kevésbé valószínű. Oka a túlzott általánosítás

Jellemzői:

 • a személyközi kapcsolatokban megfigyelhető ellenséges viszonylatminta
 • hibás és rugalmatlan általánosításon alapulón ellenszenv
 • maradhat csak érzés, de megnyilvánulhat csak interakcióban is
 • irányulhat csoport vagy annak tagjai ellen
 • célpontja hátrányos helyzetbe kerül, amelynek oka nem saját helytelen interakciója

Veszélyessége: a negatív hatás kiterjedhet

 • kezdet
  • szóbeli előítélet
  • elkerülés
  • hátrányos megkül.
  • testi erőszak, dologi károk
  • emberölés
 • vég

III.Népek, nemzetek közötti sajátosságok

Meghatározzák az emberek között megfigyelhető és tipizálható különbségeket:

 • személyes jellegűek (pl. arcforma, arckifejezés)
 • a külhoni üzlettársak sajátos tárgyalási modora
 • hagyományok, vallási szokások

Az idegennek tűnő csoportok jellemző különbségei nemzetek, országok között:

 • emberfajta, bőrszín (3-4)
 • arcvonások, jellemző arckifejezés
 • verbális kommunikáció: nyelv és akcentus
 • nem verbális komm: öltözet
 • vallási szokások
 • étkezési szokások
 • nevek, lakóhelyek stb.

Kulturális különbségek:

 • Üzleti élet, tárgyalási helyzetek: az ember térérzékelését, térbeli tájékozódását, elhelyezkedését és mozgását tekintve (Hall)
 1. amerikaiak – németek, angolok, franciák
 SzempontAmerikaiak  Németek
 "ajtóban áll" kint van
 bent van
 privát szférakevésbé fontos, ajtó vékony,
gyakran nincs
nagyon fontos, kettős csukva
gyakran
 térbeli rend
könnyű szobaberendezés, a
székek helyzetét gyakran
változtatják
hierarchikus rend, nehéz
mozdíthatatlan bútorok
 
 Szempontok Amerikaiak  Németek
 osztályozás profitabilitás társadalmi rangléta
 privát szféra
külön szoba, hogy egyedül is
lehessen
belső barikádot épít, ritka a
külön szoba
 telefonszívesen, gyarkan inkább kevél, csak
halaszthatatlan ügyben
 szomszédok barátkozásnincs jelentősége 
 hangerő hangos halk
 szemmozgás vándorol szembe n
Szempont  Amerikaiak  Németek
othon és család

túlzsúfoltság, rohanás, nincs
bámészkodás

nők, levegő, szórakozás

 

autó nagy kocsik, elkülönült kis kocsik, egyénibb 
szabad tér
lakók eltörpülnek, szmog friss levegő, kávéházak
elhelyezkedés  hálózati rendszer csillag alakú rendsze

IV.Nemzeteken (országokon) belül sajátosságok

A vizsgálat témája végtelen számú lehet; valóságos és képzelt különbségek lehetnek.
A vizsgálódást tovább nehezítő körülmények:

 • az egymással összehasonlítható csoportok nagy száma
 • a vizsgálati módszerek nem elég objektívek
 • az eredmények értelmezése nehéz, mert nem tudható, hogy a feltárt jelenség oka:
  • vele született tényezők
  • a gyerekkor első éveiben alakult ki a tanulás útján
  • a kultúra kényszere alakított ki vagy
  • valamennyi ok együtt

Egymással hasznosan összehasonlítható csoportok, nemzeteken, országokon belül:

 • nem
 • korcsoport
 • etnikai csoport
 • nyelvi csoport
 • tájegység
 • vallás
 • ideológia
 • társadalmi osztályok
 • iskolázottsági szintek
 • érdekcsoportok tagjai

A kultúrák sokszínűek- az eltérések valósak.
A megoldásokat tanulni kell.

Érzelmes felszínesség helyett: komplex, racionális és emocionális interakció szükséges!