A görög kultúra szerepe meghatározó az európai kultúrában legjelentősebb tulajdonsága az emberközpontság.
Eposz:

 • Műfajú előzményei a gendagiai éneknek
 • Megszületése Homérosz nevéhez köthető fontos eposzai Iliász, Odüsszeia.

Az ókori hagyomány mindként művet Homérosznak tulajdonítja de mivel a költő neve fogalommá vált ezért nem lehetünk biztosak abban, hogy mind 2 művet ö írta.
Az irodalomtörténet a 2 művet 2 külön szerzőnek tulajdonítja.

Eposzi kellékek:

 • in medias res
 • prepozíció
 • invokáció
 • deus ex machina
 • enumeriació
 • átható jelző
 • peroráció

+ epizódok + eposzi hasonlatok

hexameter: jelentése ' 6 mértékű'

5- dactikus
6- spondeus

Verslábak:

 • spondeus:     - -
 • daktilus:    - U U
 • anapesztus:    U U -
 • jambus:    U -
 • tracheus:    - U
 • pyrichius:    U U

Iliász /Eposz/

 • Ilionrról (Trójáról) szóló ének
 • legfőbb emberi érték: hírnév, hősiesség, dicsőség
 • 24 ének
 • 15700 hexameter

Ideje:
A trójai háború 10 évének 52 napja
Alapja:
a trójai mondakör
Témája:
Akhileus haragja ennek következményei és feloldozása

Odüsszeia  /Eposz/

 • Odüszeus hősiességéről szóló ének
 • leleményeség, bölcsesség
 • 24 ének
 • 12110 hexameter

Ideje:
A trójai háború utáni 10 év utolsó 40 napja:
Alapja:
a trójai mondakör
Témája:
Odüszeus kalandjai és hazatérése.