A görög színház jellemzői:

 • fedetlen volt - napfényvilágitás
 • Nincs elszigetelve a külvilágtól
 • A nézők fentről látják az előadást --> mintha az istenekkel egy szintben lennének
 • Az előadás napkeltétől napnyugtáig tartott
 • Tragédia versenyeket tartottak Démétér vagy Dionüszosz ünnepén.
 • Tragédia jelentése 'kecskeének' (kecske -> Dionüszosz szent állata)

A tragédia író triász:

Aiszkhülosz:

 • egyszerre 2 szereplő
 • csökken a kar létszáma
 • a "tragédiaírás atyja
 • Oresztesia

Szophoklész:

 • 3 szereplő egyszerre
 • már volt díszlet
 • a kórus csak kommentálja az eseményeket
 • Antigoné, Oidipusz király, Élektra

Euripidész:

 • a demokrácia válságát jeleníti meg
 • sok szereplő
 • Bakkhánsnők
 • Voltak jegyek: bronz és csontlapok
 • Színházak: Athéni - Dionüszosz sínház Epidauroszi színház
 • A domboldalba épültek a jobb akusztika miatt
 • Kb. 10-30 ezer néző
 • A díszlet állandó, jelmezek nincsenek
 • A női szerepeket is férfiak játszották
 • A színészek maszkot és magasított cipőt viseltek
 • A színház részei:
  • Szkéné oszlopos épület a háttérben
  • Proszkénion: az oszlopok előtti térség
  • Orkhésztra: a színészek előtti kör alakú rész --> itt állt a kar

Az Antigoné konfliktus rendszere:

Ez a tragédia egyetlen konfliktus köré épül: két, egymás ellen feszülő akarat összeütközését ábrázolja.
A konfliktus lényege hogy a király nem engedi eltemetni sem megsiratni Polüneikészt mivel hazaáruló, de Antigoné eltemeti.
A 2. epeszodionban kerül egymással szembe és csap össze a 2 főszereplő.
Kreón megkísérli valamiképpen menteni a megcsorbított tekintélyét. Abban reménykedik, hogy a leány tagadni fogja tettét, vagy pedig nem is tudott a tilalomról.
Antigoné azonban nyugodt, csendes szavaival rácáfol erre a reményre.
Ezek után "új szál" fonódik a tragédiába: megtudjuk hogy Antigoné Kreón fiának, Haimónnak a menyasszonya.
A 3. epeszodion Haimón megjelenése csupán késleltető mozzanat a végifejlet felé.
4. epeszodion Antigoné megható halotti síralma.
5. epeszodion Krízis - Vak jós aki arra a kéri a királyt, hogy tegye jóvá tévedését.

Végkifejlet:

Hírnökök hozzák Kreónnak a hírt Antigoné , Haimón és Eurüdiké haláláról, öngyilkosságáról.
Kreón összeomlik.