Halotti Beszéd:

A temetési prédikációt a szertartási rend értelmében a koporsónak a sírba lebocsátása és a szentel vízzel való meghintése után hangozz el.
A korabeli pap igen hatásosan .
egy felkiáltó mondathoz kapcsolt kérdő mondattal a halál megrendítő komorságát idézi fel, s a kérdésre adott válasszal bizonyítja, hogy mindnyájan " por és hamu vagyunk"
Hogy a bűn végzetes voltát igazolja, feleveníti a paradicsombeli tilalmakat, Ádám bűnbeesését és következményeit.
Ezt a elmélkedő részt újra egy rövid, felkiáltásszerű kérdés és gyors válasz zárja le ("kik azok?" MI vagyunk"), majd egy figyelmeztető gesztussal mutat a sírgödörbe: egy ember sem kerülheti el "ez vermet" mert mindnyájan afelé közeledünk.
Befejezésként imádkozásra szólítja fel a hallgatóságot a szegény halott bűnös lelkéért.
A beszéd bővelkedik retorikai elemekben ()megszólítás felkiáltás, kérdés, válasz),  különösen eröteljes a hármas figura etymologica: "halának halálával halsz"

Ómagyar Mária siralom:

"Legelső" Versünkben már fejlett rímek, szép és tudatosan alkalmazott alliterációk találhatók.
Változatos a rímelhelyezés is: előfordulnak páros rímek, félrímes megoldások és bokorrímek is.
A költeményben Mária a keresztre feszített Jézus anyja egyes szám első személyben szólal meg.
A siralom a Leuveni kódex 134. lapjának hátulján található meg.