Petrarca:

Firenzei "fehér guelf" családból származott, de már bujdosásban, Arezzóiban született 1304. július 20-án.

  • Ifjú éveit Avigonban töltötte.
  • Jogott tanult.

1337 április 6-án az avignoni Szent Klára templomban pillantotta meg azt az asszonyt, akihez élete végéig eszményi szerelem fűzte, s akit verseiben Laurának nevezett.
Colonna bíborossal hosszú utazásokat tett ezekben az években:
bejárta Belgium, Svájc, Franciaország, Németország egyes vidékeit.
Európai körútjáról vissza térve Rhöne völgyében lévő Vaucluse-ben teremtett magányos otthont
Verseinek s egyéb munkáinak jelentős része itt született.
1340-ben a régi hagyományt felújítva két város, Párizs és Róma tisztelte meg azzal , hogy költőévé koszorúzta..
Petrarca Róma mellet döntött, s ezzel a hontalan bujdosó Itáliát ismerte el igazi hazájának.
1353-ban végleg visszatért Itáliába Milánóban a Viscontiaknál vendégeskedett (1351-1361) majd Velencében élt (1362-1368).
Két esztendőt Padovában töltött a Carrara család oltalma alatt, de végleges otthonra csak egy Padova közeli kis faluban, Arquánban talált.
Hetvenedik születésnapja előtti napon (1374. június 19) holtan találták írosztalánál, fejét egy Vergilius-kötetre hajtva.
Petrarca életművének legélőbb, halhatatlan része a 366 költeményből álló Daloskönyv

Boccaccio

Apja az egykori ceraldói kisbirtokos.
Ö maga törvénytelen gyermekkényt született Firenzében.
Nápolyban tanult
Közben egy gazdag kereskedő feleségének lett ifjú szeretője, de Fiametta így nevezte kedvesét írásaiban hamarosan elhagyta.
Apja halála (1349) után de talán már 1348-ban visszatért Firenzébe.
1348-1353 között írta legfontosabb, az utókor csodálatát kiváltó művét, a Dekameront.
Jó barátja volt a nála alig idősebb Petrarcának: levelezésük bensőséges viszonyra vet fényt.
Élete utolsó 20 évét humanista tanulmányainak szentelte.
ő fedezte fel Tactus műveit.
Tudós munkáit Latinul írta és erre volt a legbüszkébb.
Szegény, anyagi gondok közt élt Cetadóban és Firenzében.
Jellemző, hogy Petrarca 50 aranyat hagyott Boccaccióra végrendeletében azzal a megkötésel, hogy bundát vegyen rajta.
Nem sokkal élte túl nagy barátját: Ceraldoban halt meg ősi házában 1375. december 21-én.