Georg Simmel:

1838-1918. Berlini zsidó kereskedőcsalád gyermeke. Ez mindig hátrányára volt, nem kapott német egyetemen katedrát. Hol filozófusnak, hol szociológusnak tekintette magát. Gyakran írt esszéket, a szociológia impresszionistájának is hívják.

Szerette volna a szociológiát definiálni „A szociológia problémája” c. művében. Bizonyos társadalmi jelenségeket választott ki, amik végig jelen voltak, csak más értékekkel, pl.: divat, kacérság.

A formális szociológia megalapítója:

Megkülönbözteti a formát a tartalomtól. Simmel szerint a szociológia nem fog össze minden tudományt (Comte). Ezt lehetetlennek és célszerűtlennek tartotta. A tömegek problémáját, a tömeget mint jelenséget vizsgálja. Ez együtt jár a modernitással.

Ha a szociológia tárgyát akarjuk meghatározni:

Nem kell sajátos tárgyat keresnünk. A szociológia egy új módszer, új utakon közelíti meg a társadalomtudományok által vizsgált problémákat. A társadalom és a társadalmasodás, mint folyamat megkülönböztetendő. A társadalmat egyének alkotják, interakciójuk ösztönökből és célokból vezethető le. A szociológia tárgya a társadalmasodás! Simmel szerint ez vizsgálandó.