KARL MANNHEIM (1893-1947)

Budapesten született. Anyja német zsidó családból származott. Vasárnapi Kör – XX. század elejének sok tudósa, vezetője Lukács György
(Polányi Károly – redisztribúció, reciporocitás, piac)
Berlinben Simmelt, Freiburgban Husserlt hallgat. 1919-ben a kommün alatt a Pesti Egyetem ismeretelmélet tanárává nevezik ki, de nem tanított, Horthyék viszont üldözték. Elhagyja az országot Weber „kör”  Frankfurt  1932-33. Anglia: Mood Kör (G. B. Shaw, T. S. Elliot, stb.)  30-as években többször Magyarországra látogat.

Ideológia és utópia:

1929 első kiadás, 1936 átszerkesztett kiadás
Alapállításai:
A világlátás formáit történetileg kialakult közösségek tapasztalatai építik fel. Alapvetően két ilyen típus: ideológia és utópia.
Eszmetörténeti előzmény: Az idegenekkel és ellenséggel szembeni gyanakvás. Bacon idolumtana. Hume alakoskodáselmélete. A felvilágosodás szociológiája. Marx.
Társadalomtörténeti előzmény: modernizáció, melynek során megnövekednek és egymásnak feszülnek a társadalmi különbségek. Az ellentétek olyan élesek és feloldhatatlanok, hogy csak ilyen eszmerendszerekkel lehet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ideológia: társadalmi, politikai programoknak, értékeknek a tárháza.
Ideológia fogalom: amikor az ideológiákat a politikai és társadalmi harc eszközeit vesszük figyelembe.

Kétféle ideológia:

 1. partikuláris: nem hisz az ellenfél bizonyos állításainak. Az ellenfél állításainak csak egy részét fogja fel ideológiának. Csak pszichológiai szinten mozog.
 2. totális: a tudatfilozófiából levezetve Mannheim állítja, hogy koherens, egységesen összefüggő tudattartalmakról van szó. A világ már nem függetlenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A történelemben változik a tudat.
 3. (3. abszolút totális ideológia fogalom – a saját ideológiámat is megkérdőjelezem.)
 1. Értékelő kutatás: probléma, hogy a kutató részese a kutatásnak, a szubjektivitást nehéz kizárni. Hamis tudat kimutatása – a partikuláris ideológia fogalom alapján úgy történik, hogyxxxxxxxxxxxxx
 2. Értékmentes kutatás: egy-egy ideológia vagy utópia megfeleltethető-e a kor létbeágyazottságának.

Ideológiák:

 1. bürokratikus konzervativizmus (Bismarck)
 2. historikus konzervativizmus
 3. liberális demokrata
 4. kommunista szocialista
 5. fasizmus

Utópiák:

 1. Chiliazmus – úgy váltsuk meg magunkat, hogy magunkból mindent előszedve ami isteni, istenivé tesszük a világot
 2. Liberális
 3. Szocialista kommunista
 4. Konzervatív