A tanítás-tanulás folyamata mindig valamilyen cél elérésére irányul és ezt meghatározza a motiváció. Ha nincs motiváció, akkor a folyamat vége után bekövetkezik a felejtés. Ha van motiváció, a folyamat vége után is fennmarad és fejlődik tovább a tudás.

A motiváció ösztönzés, késztetés valamilyen cselekedet végrehajtására:

A motivációnak nemcsak a tanulásban van szerepe, hanem annak megválasztásában és későbbi tanulási folyamat fenntartásában is. A motiváció növeli a tanuló (felnőtt) teljesítményét, eredményességét.

Eredetük szerint is csoportosíthatjuk:

 1. belső = öröklött, velük született pl. zenei adottság. Sokáig fennmarad, személyiségjegyünk
 2. belsővé vált = korai küldő hatásokra válik a személyiség részévé. Pl. kitartás, kötelességtudat, felvállalt munka befejezése
 3. külső = a tanulástól független, kívüli cél érdekében. Pl. nyelvpótlék, állás, gyerekeknél: biciklit kap
 4. presztízs

Más csoportosítás: tartósságuk szerint

 1. adott tevékenység elvégzése adott időtartamra
 2. habituális: időben elhúzódó, nagyobb intervallum hajtóereje

A motiváció iránya szerint:

 1. kognitív: megismerési motiváció - a valóság megismerésére való törekvés, a környezetben való egyre jobb eligazodás miatt. Tudásvágy, érdeklődés bizonyos területek iránt, tudásrendszerek kialakítására való törekvés
 2. affektív: érzelmi motiváció – a tanulás a kellemes érzelmi állapotok megéléséért folyik. Pl.a teljesítményt követő sikerélményért, elismerésért, megbecsülésért
 3. effektív: hatékonysági motiváció – tanulás által bizonyos tevékenységeket jobban, eredményesebben végezzen

Eredetük szerint lehetnek:

 1. belső
 2. belsővé vált
 3. külső
 4. presztízs

1. Belső motiváció:

Az emberrel született képesség a valóság megismerésére. A kíváncsiság és az érdeklődés tartja fenn. A valóság ismerete és kiszámíthatósága a cél. Ez jó motiváció a tanulás szempontjából. (öröklött, velünk született pl. zenei adottság).

2. Belsővé vált motiváció:

Külső hatásokra alakul ki, többnyire már gyermekkorban. A kötelességtudat, szorgalom és a lelkiismeret mozgatója. A szülőkkel, pedagógusokkal való korai időszakban alakul, ezért fontos a megfelelő szociális környezet. (Pl. kitartás, kötelességtudat, felvállalt munka befejezése)

3. Külső motiváció:

Ebben az esetben a tanulás a tanuláson kívüli célért történik. A cél lehet jutalom, előléptetés, elismerés vagy negatív kimenetel elkerülése. El tudja indítani a tanulási folyamatot, de ha a külső motiváció megszűnik, a tanulási hajlandóság is csökkenhet. (Pl. nyelvpótlék, állás, gyerekeknél: biciklit kap)

4. Presztízsmotiváció:

Ez elsősorban a felnőttek tanulását motiváló érzés. A belső önérvényesítő akarat és a külső elismertség kívánalmából fakad. (

Tartósságuk szerint:

 • Aktuális motiváció: Ez csak egy adott feladat megoldására áll fenn, általában nem hosszú életű, a feladat elvégzése után megszűnik.
 • Habituális motiváció: Időben hosszan fennmarad. Ez a motiváció tudja a nagyobb léptékű, hosszan tartó cselekvések végrehajtását biztosítani. A képzéseken résztvevők motiváltsága is különbözik egymástól.
  • A gyenge motivációjú tanulók, akiknél az érdeklődés csak akkor marad meg, ha színes, érdekes, izgalmas a téma. Így lehet őket lekötni úgy, hogy az ne legyen túl fáradtságos a számukra.
  • A közepes motivációjú diákok bizonyos dolgokat szeretnek, más dolgokat meg nem. A cél érdekében elviselik a kevésbé érdekes feladatokat. A legtöbben ilyenek vagyunk.
  • A magas motivációjú hallgatókat minden érdekli. Szeretnek tanulni, sokat olvasnak és új ismereteket szereznek, a tananyagon kívül is.

A motiváció iránya szerint:

 • kognitív: megismerési motiváció - a valóság megismerésére való törekvés, a környezetben való egyre jobb eligazodás miatt. Tudásvágy, érdeklődés bizonyos területek iránt, tudásrendszerek kialakítására való törekvés
 • affektív: érzelmi motiváció – a tanulás a kellemes érzelmi állapotok megéléséért folyik. Pl.a teljesítményt követő sikerélményért, elismerésért, megbecsülésért
 • effektív: hatékonysági motiváció – tanulás által bizonyos tevékenységeket jobban, eredményesebben végezzen

A motiváció a tanulási folyamatban az eredményességet megsokszorozhatja. Megfelelő motiváció hiányában a tudás felszínes lesz, a tanulás befejezése utáni időben csökkenni kezd, a tanuló felejteni fog. A motivált hallgatóknál a képzés végére magasabb tudásszint jelenik meg, a tudás önmagát gerjeszti.