metódus = görög szó, valahova vezető utat jelent
 • tudás elsajátításához vezető út

A szereplők dominanciája alapján:

 1. tanár-központú: előadás, magyarázat, szemléltetés
 2. tanuló-központú: önálló kutatómunka, dolgozat, önirányított tanulás
 3. tanár-tanuló kooperációja: oktatási célú beszélgetés, vitatípusok, tréningek, szerepjátékok

A módszerek kiválasztásának alapjai:

 • mi a cél: elmélet vagy gyakorlat (pl. mit akarok tanítani? Filozófiát elméleti előadással, vitával vagy hajvágást gyakorlattal?)
 • jellege: tartalmi, a tanulónak milyen előzménye van
 • tanulók jellegzetes lépései (funkcionális analfabétánál a figyelem képessége). A tanítandók maguk is meghatározzák a módszereket és eszközöket. (Tudnak-e olvasni? Ha nem, ne legyen könyv a segédeszköz. A vizuális befogadás képessége a fejlettebb? Használjunk sok szemléltetést).)
 • rendelkezésre álló idő (hatás-hatékonyság eredmények különbözőek lesznek a ráfordított idők arányában)
 • csoportlétszám
  • nagy (40-50 fő) csoportnál csak az előadás tud működni
  • közepes (20-30 fő) interaktív (beszélgetés) elemekkel vegyülhet az előadás
  • kiscsoportnál sok beszélgetést, vitát, aktív részvételt lehet beépíteni az oktatásba
 • tárgyi feltételek (szemléltető eszközök: fóliai, dia, vetítő, stb.)