Ez a módszer a tanári-tanulói kooperáción alapszik. Legalább kétszereplős műfaj. Dialóguson alapul – tanulói aktivitást feltételez.

Mikor használjuk?

 • ha a tanulónak van tudása arról, amiről beszélgetni akarunk vele
 • a beszélgetés legyen hasznos, célirányos
 • mindig lebegjen előttünk a cél, hogy meghatározott tudásanyag elsajátításához akarjuk hozzásegíteni a hallgatót
 • nekünk is legyen előzetes tudásunk arról, amiről beszélni akarunk
 • ott működik, ahol már van előzetes kapcsolat a résztvevők között, nem teljesen idegen a légkör
 • a tanár feladata, hogy jól és jókor feltett kérdésekkel vigye a meghatározott irányba a beszélgetést
 • a jó kérdés:
  • egyértelmű, pontos, világos
  • a nagyon általános, nem pontos kérdések esetén rossz irányba mehet el a beszélgetés
  • egyszerre csak egy aspektusra kérdez rá
 • mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a hozzászóláshoz
 • minden feltett kérdés után időt kell biztosítani azok megértésére
 • hibás válasz esetén megkeresni annak okát, és a jó irányba vinni a gondolatokat
 • a beszélgetés előtt a vezető készítsen jegyzeteket és a végén ezek alapján foglalja össze az eredményeket

Ezt a módszert nem lehet az előadás helyett használni!