Távoktatás:

Olyan tanulóközpontú, rugalmas, flexibilis és költség-hatékony képzési forma, amelynek során az új ismeretek elsajátítása, a jártasságok és készségek kialakítása

 • az idő és a helyszín hagyományos kötöttségeitől függetlenebbül
 • irányított módon, de tág határok között megválasztható egyéni tempóban történik.

A távoktatás jellemzői:

 • tanulás és tanulóközpontúság (a tanulói és a megrendelői igények a mérvadóak)
 • idő és térbeli függetlenség (az időhöz és helyhez kötöttség feloldása)
 • önirányításos tanulás (folyamatos, rendszeres visszacsatolás mellett)
 • kiegyenlítettebb tartalom és színvonal
 • költséghatékonyság

Résztvevők köre:

 • munkahelyi továbbképzések, dolgozók, akik lemaradtak a szakmai tudással
 • mozgássérültek
 • sérült emberek
 • GYES-en lévők
 • távolság miatt nem tudnak részt venni
 • nyugdíjasok
 • börtönlakók

A távoktatás működése:

 • A képzések eladásához is kell marketingtevékenység (pl. hirdetés a metróban, ingyenesen hívható telefonszám, információs szolgálat, ami mindig szolgálatkész.)
 • A hallgató bekerül egy regisztrációs rendszerbe.
 • Először egy személyes találkozás zajlik le a hallgatóval, hogy tudja, nincs egyedül. (Fontos a pontos és elfogulatlan tájékoztatás nyújtása a lehetőségekről és a teendőkről, a képzés megkezdése előtt, alatt és után.)
 • Ezután eljuttatják a hallgatóhoz az összes tanulási segédletet. (Nemcsak könyveket, feladatlapokat, CD-t, hanem tanulási útmutatót is.)
 • Ezt követően a tanuló önállóan tanul a megadott irányítás segítségével.
 • Tanulás közben a tanuló segítséget kérhet a tutortól vagy mentortól. (A tutor szakmai segítő, a mentornak lelki gondozó feladatai vannak, általános segítő.)
 • A segítés formái nagyon különbözőek lehetnek:
  Függnek:
  • magától a tanulótól (az érdeklődésüktől, tanulási tapasztalataiktól, tárgyi tudásuktól, képességeiktől és adottságaiktól)
  • a kurzustól amelyen tanul (attól, hogy milyen hosszú időtartamú a képzés, milyen minőségű és milyen nehézségi fokú a tananyag)
  • a tanulási környezettől (attól, hogy hol tanulhat?A munkahelyén, valamilyen oktatási intézményben, vagy otthon fog tanulni, és ott mennyi és milyen támogatást és segítséget kaphat).
 • Időről-időre vannak visszaküldendő feladatok, mert így biztosítja az intézmény a tanuló előrehaladását. 
 • A hallgató választ is kap minden produktumára. Ez tartalmaz formatív értékelést, ami segítő-formáló értékelést jelent, útmutatásokat ad, hogy a hibákat, tévedéseket hogyan lehet korrigálni. Ezután kell az újbóli visszacsatolás.
 • Ezt követi a vizsgára jelentkezés, ha a tanuló elérte a kívánt szintet.
 • A vizsgáztatás függ attól, hogy az intézmény milyen bizonyítványt kíván adni. (Ha van nappali ekvivalense a képzésnek, akkor ahhoz kell igazodni. Lehet kötni együttműködési szerződést is a nappali megfelelővel.)

Nyitott képzés:

A képzés nyitottsága azt jelenti, hogy bárki beiratkozhat, nincsenek a tananyag elsajátítására szabott időkeretek, a tanuló megkapja az anyagot és azt egyéni tempóban dolgozza fel.

Önirányított tanulás:

 • nem kapcsolódik semmilyen képzési formához, iskolarendszerhez
 • léteznek segítséget nyújtó intézményrendszerei, de a tanulást a tanuló maga irányítja és a célt is ő tűzi ki
 • az adott cél eléréséhez különböző megoldási stratégiákat dolgoz ki a hallgató