• komplex tudomány
 • azt vizsgálja, h. a sérült állapot – milyen hatást gyakorol a pszichés jelenségekre

Általános gyógypedagógiai pszichológiai diszciplinák:

 • gondolkodás
 • személyiség
 • munka
 • fejlődés
 • nevelés-oktatás
 • szociál
 • teszt
 • érzékelés
 • pszichoterápia

Speciális szakpszichológiák:

 • értelmi fogyatékosok
 • hallási fogyatékosok
 • látási fogyatékosok
 • testi-és mozgásfogyatékosok
 • beszédsérültek
 • értelmileg sérültek

A sérült állapot vizsgálatának két nagy területe van:

 • a fogyatékosok pszichés jelenségeire gyakorolt hatások vizsgálata (pszichés alkalmazkodás, fejlődés )
 • környezeti hatások vizsgálata ( spontán: előítélet, tudatos: fejlesztés )

A gyógypedagógiai pszichológia CÉLJA:

 • a sérültek segítése pszichológiai módszerekkel – a társadalomba való beilleszkedésben

Két nagy területe van:

 • elméleti ( kutatás )
  • szociálpszichológia
  • személyiséglélektan
  • általános lélektan
  • fejlődéslélektan
 • gyakorlati ( eredmények alkalmazása )
  • nevelés-és oktatáslélektan
  • munkapszichológia
  • klinikai pszichológia
  • pszichodiagnosztika

Tudományelméleti ága:

 • ált. kérdésekkel foglalkozik
 • vizsgálja, h. mi a tudomány célja, tárgya, részterületei

1. Gyógypedagógiai fejlődéslélektan:

 • vizsgálja a fejlődés ütemében történő elakadásokat, lemaradásokat – és h. ezek mennyire maradandóak
elve: kórosból → általánosba következtetés
 • megismeri a kóros folyamatokat – ezáltal következtet a norm. fejlődésre
kutatási témái:
 • megzavart anya-gyermek kapcsolat → ez hogyan befolyásolja későbbi interperszonális kapcsolatait
 • biológiai és társadalmi tényezők szerepe a fejlődésben
 • milyen következményekkel jár az elsődleges organikus sérülés – hogyan lehet megelőzni a következményeket
 • szülői reakciómódok hatása a fejlődésre

2. Fogyatékosok ált. pszichológiája:

 • kutatja, h. az elsődleges sérülés:
  o milyen elváltozásokat okoz a személyiségfejlődésben
  o milyen hatása van a KOGNITÍV folyamatokra

3. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika:

 • tartalmazza a megismerés módszereit és eljárásait
 • csak KOMPLEX vizsgálattal ismerhető meg a gyerek
 • ÁLTALÁNOS módszereket tartalmaz
  • b.mely populációnál     
  • alkalmazható               
  • anamnézis           
  • megfigyelés       
  • körny.tanulmány       
 • SPECIÁLIS módszereket tartalmaz
  • egy-egy fogyatékossági területre
  • adaptált tesztek
  • IQ-tesztek
  • Snejders Omen – teszt
  • Frostig-teszt

4. Gyógyp.ai nevelés-és oktatáslélektan:

 • a sérültek  NEVELÉSÉNEK és OKTATÁSÁNAK pszichológiai megalapozása a cél
 • két területe van:
 • neveléslélektan:
  • foglalkozik a családi nevelés kérdéseivel
  • korai gondozással, neveléssel
  • iskolai nevelési feladatokkal  (jutalmazás, büntetés, motiváció)
  • felnőttek szexuális nevelésével
  • időskori fejlesztés lehetőségeivel
 • oktatáslélektan:
  • a speciális oktatáshoz nyújt pszichológiai segítséget
  • tantárgypszichológiák kidolgozása
  • egyes tantárgyak fejlesztési lehetőségei

5. Gyógyp. ai munkalélektan:

 • a munka egészségtanával és patológiájával foglalkozik
 • munkahelyi ártalmak és alkalmazkodás kérdéseivel

6. Gyógyp.ai szociálpszichológia:

 • a TÁRSADALOM oldaláról vizsgálódik
  • előítéletek leküzdése    
  • társadalmi magatartás     
  • „+” átformálása       
  • társadalmi attitűdök a fogyatékossággal szemben
 • az Egyén oldaláról vizsgálódik
  • gátló körülmények feltárása, mely gátolja a beilleszkedést
  • akadályozott helyzet és másság megértése
 • a feltűnőséggel párhuzamosan romlik a fogyatékosok megítélése