Gyógyp. ai pszichológia kezdetei:

 • 1899. Ranschburg Pál – pszichológiai laboratóriuma – lelki jelenségek vizsgálata
  • ép és kóros jelenségek vizsgálata
  • fogyatékos és nem fogyatékos személyek összehasonlító elemzése
  • érzékelés,-figyelem-, és emlékezetvizsgálatokhoz korszerű módszereket és eszközöket tervezett

Gyógyped.ai pszichológia hagyományos értelmezése:

 • lelki jelenségek vizsgálata
 • újabb kutatási eredményekkel megcáfolták a régebbi kutatási eredményeket
 • vizsgálódási körük: tankötelezettek, akik gyp.ai oktatásban részesültek
 • cél: a gyógyp.-nak nyújtsanak segítséget a pszichés jelenségek megértéséhez és h. erre építhesse munkáját
 • defekt-specifikus szemlélet: hiányosságokra épített, melyek hiányoztak v. nem jól működtek   ( fogyatékosság-centrikus szemlélet )  → cél: szegregált oktatásra való kiválogatás
 • diagnosztika célja volt: kiválogatás a HOMOGÉN tanulócsoportok létrehozása végett
 • magyar képviselői: Nagy László, Vértes O. József, Schnell János

A II. világháború utáni helyzet:

 • gazdasági-társadalmi változások
 • HUMANISTA eszmék elterjedése → felértékelődött az emberi élet értéke → így a fogyatékosoké is
 • figyelem irányult a hátrányos helyzetű csoportok felé → tolerancia légköre alakult ki
 • ezekhez JOGI TÁMOGATÁS is kellett:
 • ENSZ – Emberi és Gyermeki jogokról szóló deklarátuma
 • deklarátum a szoc. fejlődésről és haladásról
 • 1971. – az értelmileg retardáltak ált. és speciális jogairól szóló deklarátum
  • u.azon jogok illetik meg őket, mint az épeket
  • speciális képzéshez, oktatáshoz, neveléshez, rehabilitációhoz való jog
  • anyagi biztonsághoz való jog

Fő tendenciák a szemléletváltozásban:

Az egész személyiség figyelembevétele, tanulmányozása  ( „person first” ):

 • hangsúlyozza a dinamikus összefüggéseket a személyiségen belül
 • alapjaiban zavart a szocializációs folyamat a fogy. személyeknél
 • szociális hatásokat is ezért vizsgáljaÉ

Életkori határok kitágulása:

 • mind felfelé, mind lefelé kitolódik az életkori határ
 • felnőttkor, időskor tanulmányozása
 • korai felismerés, fejlesztés, gondozás tanulmányozása

Pozitív személyiségjegyek feltárása:

 • pozitívumokra való építés – mi az, amiben jó képességű, mire lehet építeni a kompenzáló, korrigáló eljárásokat
 • más kritérium alapján minősül v.ki fogyatékosnak gyermek és felnőttk.ban
  • gyermekkorban: intellektuális funkciók, tanulás akadályozottsága
  • felnőttkorban: extraintellektuális funkciók, szociális inkompetencia alapján minősül v.ki fogyatékosnak

Fogyatékossági határok megvonásának kérdése:

 • meddig fogyatékos v.ki?
 • régen a határt meghatározta:
  • társadalom önkényessége, toleranciája, elvárásai
  • az elmaradott népesség és enyhe ért. Fogyatékosság között elmosódott a határ
 • mai tendencia: széthúzódik a határ, szélesebb az ÁTLAG emberek sávja
  • egyre nagyobb a szórás, mely érvényesül:
   • NEGATÍV irányban – ennek oka:
    • sok a szociálisan hátrányos helyzetű ember
    • ma már nehéz a követelményeknek való megfelelés
   • POZITÍV irányban – ennek oka:
    • javuló szociális és nevelési feltételek
    • megnőtt az információk felvételi lehetősége
 • cél: h. minél kevesebben sodródjanak a fogy. Kategóriába → kevesebben stigmatizálódjanak

Normalizációs elv:

 • a fogyatékosok életkörülményeit az épek körülményeihez kell közelíteni
 • biztosítani kell a tanuláshoz, munkához, kultúrálódáshoz, szabadidő-eltöltéshez való jogukat
 • érintkezés lehetősége az ép társakkal

Komplex megismerés elve:

 • a sérült személyiséget komplexen kell szemlélni
 • a személyiséget környezetével együtt kell alaposan vizsgálni
 • a vizsgálatokba sok határtudományt kell bevonni

Homogenitás és heterogenitás elve:

 • a populációban  - heterogén a fogyatékosok köre
 • kérdés az, h. van-e olyan szempont, amely alapján homogenitásra kell törekedni?
 • Ha igen, milyen szempont alapján legyen homogén ez a csoport?