A fogyatékosok csökkentértékűségi érzése:

 • ez Maslow szükséglet-hierarchiájának elmélete alapján érthető meg
 • a fogyatékosok nehezen tudnak eljutni az önmegvalósításhoz  - MERT:
 • a fogyatékosság akadályozza a – lelki élet érvényesülésének vágyát
 • → ebből az erős hátrányból kifolyólag → kompenzációra törekszik
 • a kompenzációs folyamatból adódik a csökkentértékűségi érzés

A börtönszerű frusztrációs helyzet kialakulása:

 • Lewin mezőelmélete alapján érthető meg
 • minden történés – csak a személy és környezete egységében vizsgálható

Norm. alaphelyzet:

Személy és környezete kölcsönhatásban vannak egymással:

 • SZEMÉLY   ↔  KÖRNYEZET

Frusztrációs helyzet:  

 • egy motivációs jelleg v. helyzet a személyt a céltárgy felé löki  → várakozási feszültség mozgósítja a személyt, h. a céltárgy felé mozduljon
 • a céltárgy  - pozitív felszólító jelleget vesz fel, mely érdekessé válik a személy számára
 1. → SZEMÉLY → + CÉLTÁRGY
  motiváció
  feszültség
 2. → SZEMÉLY → + CÉLTÁRGY
 • a céltárgyat akadály veszi körül, elérhetetlenné válik a személy számára
 • a feszültség → a meghiúsulás feszültsége lesz  

 • FRUSZTRÁCIÓ alakul ki a személyben
 • a frusztráció AGRESSZÍV levezetést nyer
  • kifelé vezetődik le: bűnbakkeresés, élcelődés, tettlegesség, csúnya beszéd
  • befelé vezetődik le: önvád
  • frusztráció elviselése

Frusztráció – fogyatékosság esetén:

 • STRUKTÚRÁLIS különbségek észlelhetők ebben a helyzetben: 
  • az akadály a          
   személyt veszi körül
  • ez a „börtönszerű          
   frusztrációs helyzet”
 • DINAMIKAI különbségek észlelhetők ebben a helyzetben:
  • sem a céltárgy, sem a környezet sok más ténye sem érhető el

A „börtönszerű frusztrációs helyzet” következményei:

 • az agresszió befelé vezetődik le:
 • önvád
 • önértékelési válság
 • „kimenni a mezőből” tendencia:
 • elhagyni ezt a helyzetet
 • úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást
 • élményeit elbagatellizálja
 • irrealitás világába való menekülés:
 • téveszmék
 • fantázia - világába való menekülés

A „börtönszerű frusztrációs helyzet” viselkedéses következményei:

 • redukált v. áthelyezett célválasztás:
 • olyan célt jelöl meg az eredeti céltárgy helyett, amit el tud érni
 • alacsonyabb célt jelöl meg:
  • ez Hoppe-elméletével – igényszint-mozgás elméletével kapcsolatos
   • a folyamatos kudarcok hatására → igényszintünket alacsonyabbra helyezzük
   • a folyamatos sikerek hatására → igényszintünket magasabbra helyezzük
   • mindezeket az ÉNVÉDELEM céljából tesszük
 • akadályhatárolta terület tágítása:
 • a szakember, a fogyatékos személy egyre több készségét fejleszti, több ismerethez juttatja
 • így segíti a fogyatékost, hogy egyre kevésbé kerüljön frusztrációs helyzetbe