Anya-gyermek kapcsolat:

 • mindkét fél számára ösztönhelyzet
 • veleszületett, ösztönös eredete van
 • megnyilvánulási formája:
 • gyermek részéről: sírás, szopási tevékenység
 • anya részéről: szoptatás, megnyugtatás, karbavétel
 • ha kettejük kapcsolata jól működik → feszültségoldó hatása van
 • ha zavar van kettejük kapcsolatában → annak hatása mindkettőjüknél megnyilvánul
 • a korai anya-gyermek kapcsolatban a nem verbális elemek játszanak fontos szerepet
 • ANYA  → metakommunikatív jelzésekkel tudja közölni a gyermekkel saját érzelmi állapotát
 • GYERMEK → reagál ezekre a jelzésekre
 • ha az anya kiegyensúlyozott, nyugodt → gyermeke is az lesz
 • ha az anya feszült, zaklatott → gyermeke is az lesz
                                        ↓  
 • probléma esetén megváltoznak a viselkedésárnyalatok
 • pl. anyai beszéd hangszíne  → melyet jól érzékel a gyermek

Anya-gyermek kapcsolat fogyatékos gyermeknél:

 • alapjaiban megzavarja az ösztönhelyzetet
 • anomáliákat okoz kapcsolatukban
 • az anya konfliktushelyzetbe kerül:
 • két ellenirányú erő áll egymással szemben
 • a sérült gyermek elutasítást vált ki az anyában, nem tudja elfogadni gyermekét - ami gyakran nem tudatos DE:
  • mégis szeretnie kell, mert „egy anyának ez a dolga”

Megzavart anyai viselkedés konfliktushelyzete:

1.→           ←3.
ANYA     GYERMEK
2.→           ←4.

 1. / szeretnie kell a gyermekét, ez saját elvárás az anyától, mert így szocializálódott
 2. / szeretnie kell a gyermekét, ez a közösségi norma, a közösség elvárása
 3. / nem tudja szeretni gyermekét, mert nem ilyenre vágyott
 4. / nem tudja szeretni gyermekét, mert a társadalom sem fogadja be megfelelő módon

A helyzetnek  3 megoldási módja van:

 • nyílt elutasítás: az ellenoldali erő győz
 • elhagyja, intézetbe adja gyermekét
 • elfogadás: „szeretet-erő” győz
 • rejtett erőtartalékai vannak az anyának
 • családi háttér, apai támasz, eszmék, hit, vallás
 • szakember segítsége – rehabilitációs konzultáns
 • a spontán elfogadás ritka
 • rejtett elutasítás: egyik erő sem elég erős
 • úgy tesz, mintha elfogadná a gyermeket, de megmarad a belső elutasítás – mely nem tudatos
 • ezt a gyermek megérzi → tüneteket produkál
 • az anya -  elhárító mechanizmusokat alkalmaz – hogy ezen érzéseit eltussolja

Elhárító mechanizmusok:

 • gyermek fogyatékosságának eltagadása:
  • a sérülés fokától függ, h. ez mennyire kivitelezhető
  • nem hajlandó szembesülni a gyermek fogyatékosságával
  • formái:
   • teljes eltagadás
   • részleges eltagadás:
    • elbagatellizálja a problémát
    • „majd kinövi”
    • kevésbé látja súlyosnak a problémát
  • Th: az elfogadásra kell koncentrálni, szakember segítsége szükséges
 • felelősség másra hárítása:
  • az anya célja az önbecsülés fenntartása
  • ennek az az ára, h. más ember önbecsülését leszállítja → apa v. orvos hibáztatása, felelősség rájuk hárítása
 • gyermek felruházása, nem létező képességekkel:
  • mozgatórugója az anya önmaga értékének féltése
  • észleli a fogyatékosságot, de megpróbálja enyhíteni a következményeit
 • reakcióképzés:
  • az elfojtott tudattartalmat – nem megfelelő viselkedéssel reagálja le
  • ez valódi megoldást nem nyújt
  • cél: önbecsülés védelme
  • drága ajándékokkal halmozza el a gyermeket
 • önbüntető életstílus:
  • a reakcióképzés szélsőséges, súlyos formája
  • életstratégiává válik a reakcióképzés
  • az anya bünteti magát, mert fogyatékos a gyermeke
   • lemond élete fontos dolgairól
   • nem jár társaságba, emberek közé, csakhogy a gyermekkel lehessen 

Ezen elhárító mechanizmusok létrejöhetnek:

 • ha az elsőszülött gyermek fogyatékos
 • ha az elsőszülött gyermek ép → a második gyermek fogyatékos

Sérült gyermeket nevelő családban az apa és testvérek helyzete:

 • apáknál is észlelhetők ilyen tünetek, csak enyhébb formában, kisebb intenzitással  ( ez az apa és anya eltérő attitűdjéből adódik  - eltérő a viszonyulásuk )
 • testvérek:
 • kortárscsoportokhoz való ragaszkodásuk
 • el szeretnének szigetelődni a családtól
 • kicsúfolják őket a testvéreik miatt
 • félnek attól, h. nekik kell majd ápolniuk testvérüket
 • Th: családterápia, pszichoterápia
 • az anyának nyújtott segítség PREVENCIÓ a gyermek számára – általa indirekt segítünk a gyermeknek

A szülők házassága:

 • harmonikus a kapcsolatuk a gyermek születése előtt:
 • fogy. Gyermek születése után még erősebbé válik a házastársi kötelék
 • erősíti kapcsolatukat a közös problémamegoldás
 • nem harmonikus a kapcsolatuk a gyermek születése előtt:
 • menekülnek a problémák elöl
 • vádaskodás
 • házasság megromlása → válás
 • munkába menekülés
 • Th: házasságápolás = preventív gyermekvédelem
 • a gyermeknek  nagyon fontos, h. a szülők is szeressék egymást, ne csak külön-külön a gyermeket szeressék, mert ez kevés lenne önmagában

Dr. Hídvégi Márta vizsgálata 2002-ben:

Értelmi sérült gyermekek családi helyzetét  vizsgálta:

 • 60 családot vizsgált
 • gyógypedagógusokat, gyp.-hallgatókat
 • kollégiumi nevelőtanárokat
 • tanítókat, tanárokat
 • szülőket, gyermekeket ért hatásokat
 • korai szocializációt
 •  szülői reakciómódokat, előítéletességet

Ki észlelte a fogyatékosságot  ( 42% szülők, 37% orvos, 17% pedagógus ):

Környezet reakciói, családtípusok:

 • befelé típusú: beengedi a külső környezeti hatásokat, fontos számukra, alkalmazkodnak a negatív véleményekhez ( nem szerencsés típus )
 • kifelé típusú: elhatárolódik küső környezetétől, nem engedi be a negatív külső hatásokat, nem fontos számukra a környezet reakciója

Házasság alakulása:

 • 46% u.olyan maradt a házasság
 • 24% megerősödött a házasság
 • 30% megromlott a házasság
 • 5% válás

Szülők elhárító mechanizmusai:

 • eltagadás volt a leggyakoribb
 • TANAK-os családban jellemzőek e mechanizmusok

Pedagógusok előítéletessége:

 • legelőítéletesebbek: ált. iskolai tanítók
 • leginkább nem előítéletesek: gyp. Hallgatók

Konkrét javaslatok:

 • felnőttsége, munkába állása
 • hogyan lesz családja
 • fogyatékosság tényének közlése
 • feldolgozhatatlan trauma a család számára