Gyűjtemények bibliográfiai leírása:

 • Gyűjtemény:
  • Írók gyűjteményes kiadásai
  • Emlékkönyvek
  • Válogatások
 • Szerzői gyűjtemény: egy szerző műveit tartalmazza.
  • Közös főcím nélküli: a címoldalon a gyűjteményben szereplő összes mű címét felsorolja. A műcímeket együttesen tekintjük főcímnek és a leírás 1. adatcsoportjában írjuk le.
   A címeket pontosvesszővel választjuk el egymástól.
   Egyszerűsített leírásban elég az első három mű címét leírni és a többit elhagyással jelölve el lehet hagyni.
   Ha minden műre vonatkozó közös alcím van, akkor ezt az összes mű felsorolása után írjuk le.
   Ha az egyes műveknek külön alcíme van, akkor a hozzá tartozó főcím után írjuk le.
  • Közös főcímmel rendelkező: címoldalon közös főcím van és tartalmazza a gyűjteményben lévő művek címét.
   • A közös főcímet főcímként, a művek címét alcímként írom le
   • A közös főcímet az 1. adatcsoportba főcímként, a művek címét megjegyzésbe, mindet pontosvesszővel elválasztva írom le
 • Vegyes gyűjtemények: több szerző műveit tartalmazzák
  • Közös főcím nélküli: a címoldalon nincs közös főcím, hanem minden mű címe és szerzősége fel van sorolva. Ilyenkor az 1. adatcsoportja a következő:
   Első mű főcíme / első mű szerzősége . Második mű főcíme / második mű szerzősége . stb.
   Az összetartozó adatokat együtt írjuk le (mű főcíme, alcíme, szerzője)
   Ha a gyűjteménynek az összes műre vonatkozó közös alcíme, vagy szerzőségi adata is van, ezeket a művek és a hozzájuk tartozó szerzőségi adatok felsorolása után kell leírni.
  • Közös főcímmel rendelkező: ha a különböző szerzők műveit tartalmazó gyűjteménynek közös főcímük is van, és a gyűjteményben szereplő művek címe is a címoldalon van, ilyenkor főcímként a közös főcímet kell leírni (közös szerzőségi adatokkal), a művek címét a hozzájuk tartozó szerzőségi adatokkal együtt a megjegyzésben soroljuk fel.

Gyűjtőkötetek (kolligátumok) bibliográfiai leírása:

Gyűjtőkötet: az önállóan kiadott művek utólagos összekötésével jön létre. A gyűjtőkötetben szereplő minden könyvről külön-külön kell bibliográfiai leírást készíteni, és a megjegyzésben kell utalni a kolligálás tényére. Arab számmal kell jelölni, hogy a mű hányadik a gyűjtőkötetben. Pl. . – Koll. 3.

Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása:

 • A könyveket két vagy több kötetben jelennek meg. Tartalmazhat
  • Egyetlen terjedelmes művet több részletben
  • Különböző típusú gyűjtemények több, különálló kötetben
 • Mindig van közös főcímük, esetleg egyéb adataik
 • Az egyes kötetek maguk is rendelkeznek saját megjelöléssel, címmel és saját adatokkal
 • Kötetadatok, a részek saját adatai
 • A kötetadatokat és a közös adatokat a leírásban jól el kell különíteni
 • Az adatok főforrása a címoldal, ez lehet többes címoldal
 • Leírása lehet:
  • Egylépcsős leírás: ugyanazok az adatcsoportok tartalmazzák a többkötetes könyv egészére jellemző közös adatokat és az egyes kötetekre jellemző kötetadatokat.
   • Összefoglaló szintű: a könyv közös adataival azonos adatcsoportban kell leírni a kötetjelzést, kötetcímet, sorozati számot. A többi adatelemben a közös adatokat adjuk meg, a könyv saját kiadásjelzését, megjelenési adatait megjegyzésben adhatjuk meg.
   • Monografikus szintű: az egy kötetre vonatkozó adatok.
  • Többlépcsős leírás: a közös adatokat és a kötetadatokat külön adatcsoportba rendezi.
   Először a közös adatokból összeállított adatcsoportot írjuk le, és ezután az egyes kötetek adataiból összeállított adatcsoportokat írjuk le kötetenkénti csoportosításban.
   • Összefoglaló szintű: a könyv egészére vagy köteteire vonatkozó leírás. Leírom a közös adatokat, majd a kötetenkénti adatokat.
   • Monografikus szintű: egy kötetre vonatkozik, annyiszor írom le, ahány kötet van, és mindig az adott kötet adataival.

A leírás egyezményes jelei:

Megegyeznek az egykötetes könyvek leírásának kötelező jeleivel, de vannak új jelek is:

 • Kötetjelzés, kötetcím előtt egylépcsősben . (pont)
  többlépcsősben új bekezdés
 • Ha a kötetjelzés után a kötetcímet is leírjuk, akkor vessző áll a kötetcím előtt
 • A kötetek száma után az oldalszámot kerek zárójelbe kell tenni
 • Az összevont formában leírt adatokat kötőjellel kell összekapcsolni
 • Nyitott adatok után kötőjel és szóköz következik

A leírás általános szabálya:

A könyv egészére vonatkozó adatok nem ismételhetők meg a kötetadatok között
Az adatok akkor írhatók le kötetadatonként, ha csak az adott kötetre vonatkoznak és eltérnek a közös adatoktól

Alkötetekből álló többkötetes könyv leírása:

Egy többkötetes könyv egyes kötetei további alkötetekből állnak.

 • Többlépcsős leírása:
  • A leírás kötetenként több lépcsőre tagolódik
  • 1.rész: a könyv egészére vonatkozó közös adatok
  • 2.rész: a kötet közös adatai
  • 3.rész: az adott kötetek alköteteinek adatai
 • Egylépcsős leírása:
  A leírás 1. adatcsoportja: a könyv egészére vonatkozó közös cím- és szerzőségi adatok után kötetenként csoportosítva a kötet közös cím- és szerzőségi adatai, majd az alkötetek saját cím- és szerzőségi adatai következnek.

Könyvek analitikus bibliográfiai leírása:

Analitikus leírás egy könyv fizikailag el nem különülő részéről készül.

Adatcsoportjai: (8)

 • 1.adatcsoport: a könyv leírandó részére vonatkozó cím- és szerőségi közlés
  • a könyv adott részének főcíme
  • = a könyv adott részének párhuzamos címe
  • : a könyv adott részének alcíme, egyéb címadata
  • / a könyv adott részére vonatkozó szerzőségi közlés
 • 2. adatcsoport: a könyvre vonatkozó cím és szerzőségi közlés
  • . – In: a könyv főcíme
  • = a könyv párhuzamos címe
  • : a könyv alcíme, egyéb címadata
  • / a könyvre vonatkozó szerzőségi közlés
 • 3.adatcsoport: kiadás
  • . – a könyv kiadásának jelzése
  • / adott kiadásra vonatkozó szerzőségi közlés
 • 4.adatcsoport: megjelenés
  • . – a könyv megjelenési helye
  • : a könyv kiadójának neve
  • , a könyv kiadási éve
 • 5.adatcsoport: terjedelem
  • . – a könyv leírandó részének oldalszáma
  • : a könyv leírandó részének illusztrációja
  • + a könyv leírandó részének melléklete
 • 6.adatcsoport: sorozat (a teljes leírásban sem kötelező)
 • 7.adatcsoport: megjegyzések
  • . – megjegyzés a könyv leírandó részéről
  • . – megjegyzés a könyvről
 • 8.adatcsoport: terjesztési adatok
  • . – a könyv ISBN száma

Ha többkötetes könyv egy kötetének részéről készítünk analitikus leírást, akkor a 2. adatcsoport az adott kötet kötetjelzése vagy kötetcímével bővül.
A 3-4., 6. és 8. adatcsoportba az adott kötetnek megfelelő adatait írjuk le.

Adatok főforrása:

A könyv egésze főforrásnak minősül. Minden adat, amely a könyv egészéről származik, szögletes zárójel nélkül írható le.
[ ] akkor kell, ha az adat nem szerepel a könyvben.

Kiegészítő szabályok:

 • A névelemek sorrendje felcserélhető
 • A csonka neveket a leírásban ki lehet egészíteni
 • Sajtóhiba esetén leírható a helyes adat
 • Ha a leírandó résznek saját oldalszámozása van, akkor a leírásban a könyv folyamatos oldalszámozását kell megadni.