A szerzô a kor visszáságait, fôképpen a gonosz hatalmasok hazug erkölcseit öltöztette az állatmesék köntösébe. A költô minden esetben közli a történetek "megfejtését", az erkölcsi tanulságot. Ållatai rendszerint saját természetüknek megfelelôen viselkednek, de egyben emberi tulajdonságokat, magatartásokat testesítenek meg. Állatmese szerzôk : Aesopus, Phaedra, La Fontaine