Rendszerint a szókezdô, de néha nemcsak a szókezdô hangok ismétlôdése. A versek egyik zenei eszköze.