Külön irodalmi mûfaj az i.e.II. évszázadban. Az apokalipszis szerzôje a kinyilatkoztatást látomás formájában kapja és azután írja le. A mûfajban minden jelképpé válik. (Pl.: Jelenések könyve, a Bibliában)