Villon idején -> táncdal

13. sz.-tól -> csak formai jelentése van:

egyszerû ballada: 4 vsz (összefoglaló, ajánlás) - Villon

kettôs ballada: 6 strófa

a versszakok 3 rímet váltogatnak, és refrénnel végzôdnek

drámai feszültségû, szaggatott menetû, általában tragikus targyú verses kisepikai mûfaj párbeszédes, lírai elemekkel - Arany János