Az ellenreformáció szellemi áradatát kifejezô, az érzelmeket az ész fölé rendelô túldíszített, Itáliában keletkezett mûvészeti és irodalmi stílus. Nélkülözhetetlen eszköze a meghökkentés, a gyönyörködtetés. Kedveli a virtuóz rímtechnikát, a körmondatokat, költôi képek bôségét, a patetikus hangnemet.