A barokk korban keletkezett új mûfaj. A hagyományos mûformáknál lazább keretû. Uj kompozíciós formákat tartalmaz: sok részletbôl, epizódból felépülô, poklot, földet, mennyet egybeölelô monumentális szerkezet. A korábbi mûfajoknál emberibb mivolta, sajátos szerkesztési módja van: Azt is igazzá teszi, ami nem az például a magyarok erkölcsi gyôzelme a Szigeti veszedelemben.