A XVI.század elsô évtizedeiben protestáns prédikátorok új irodalmi mûfajok megteremtésével hirdették eszméiket. Ilyen volt a bibliai história is, amely a zsoltárfordítással együtt pótolta a még le nem fordított Bibliát, elsôsorban az Ujszövetséget.