A bonyodalom a drámaai mûveknek az a része, melyben megindul és kibontakozik az alapszituációból következô eseménysor. Ha a cselekmény összeütközésre, konfliktusra épül, egyre kiélezettebbé válik a drámai harc, a két egymással szembenálló törekvés egymás elleni küzdelme. Az események sorában bontakozik ki a szereplôk jelleme és kapcsolatrendszere.