A carmen, másnéven óda a modern irodalomban fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangnemû lírai költemény; tartalmi köre sokkal szûkebb, mint a görög ódáé vagy a latin carmené. Ez utóbbiakat nagymértékû eszmei, tartalmi, hangnembeli, formai változatosság jellemzi, de megtartják a görög lírában kialakult dalformákat. Horatius legérettebb alkotásai, Kölcsey Himnusza is ebben a mûfajban íródott.