Az olasz eredetû commedia dell'arte legfôbb mûfaji sajátossága a rögtönzés volt.A színészek nem szöveget kaptak, csak a cselekmémy vázlatát, mely csupán a játék lényeges fordulópontjait rögzítette. A részleteket, a párbeszédeket a színészeknek kellett rögtönözniük. Erre adott lehetôséget, hogy a mûfaj állandó típusokkal, hagyományos jellemekkel dolgozott, s egy-egy színész rendszerint ugyanazt a típust személyesítette meg. Ez a mûfaj Moliere-re is hatással volt.