Egy hosszú és két rövid szótagból álló versláb (-UU)