Akkor keletkezik, amikor az ellenfél megakadályozza a fôszereplô által képviselt elvek érvényesülését.