Az epika mûnemébe tartozó mûfaj. Az epikai közlési formák között az alapvetô forma a közvetlen szerzôi elbeszélés. A novellától abban különbözik, hogy ráérôsebb, részletezôbb, több szereplôvel dolgozik, akiket sokféle módon, részletezôbben jellemezhet terjedelme változó. A novella a szereplôk életének egy fordulópontját mutatja be, röviden kevés szereplôvel, akiket tömören jellemez. Fontos része a vezér- (vagy Boccaccio után sólyom-) motívum.