Elöl álló theszisz és azt követô arszisz esetében emelkedô verslábról beszélünk. Ilyen verslábak: jambus (U-), anapesztus (UU-).