A nagyepikai mûvekben gyakran, a drámában ritkán elôfordulnak mellékesemények. Az ilyen önmagukban lezárt, némelykor életképszerûen megrajzolt részleteket, melyek nem viszik ugyan elôre a cselekményt, de az írói szándéknak megfelelôen fontos szerepük van (pld. Új vonásokkal gazdagítják a szereplôket) epizódoknak nevezzük.