Az eposz az epika mûnemébe tartozó, nagy terjedelmû elbeszélô költemény. Rendkívüli képességekkel rendelkezô hôse istenektôl is támogatva nagy, egész közösség számára jelentôs tetteket visz véghez.