Elöl álló arszisz és az azt követô theszisz esetében ereszkedô verslábról beszélünk. Ilyen például a spondeus (--), trocheusz (-U), daktilus (-UU), pürrikhiusz (úU), choriambus (-UU-).