A XVI.század elsô évtizedeiben, a reformáció során a protestáns prédikátorok új irodalmi mûfajok megteremtésével hirdették tanaikat. Ilyen volt a fabula (tanító mese) is, amelyek példázataival terjesztették antifeudális erkölcstanukat. Heltai Gáspár sok fabulát írt.