A külsô formájában az irodalmi mûvekhez hasonló írást, amely az igazi mûvészet látszatát kelti, szélsôségesen torz, otrombán hamis, hazug módon eszményített ábrázolásban tükrözi korát giccsnek nevezzük.