A gondolatrimus a mondat tagjainak párhuzamosságát, a gondolatok szabályozott ismétlôdését jelenti. Elôfordul Balassi Júlia verseiben, amikor is a szeretett nô tökéletességét ismétli. A Zsoltárok könyvében is megfigyelhetô.