Irodalmi mûfaj. A XIV.századtól templomok, temetôk falára festett képek, fametszetek, lírai alkotások figyelmeztették az élôket az elmúlás közelségére és könyörtelenségére.