Arisztotelész Poetika címû mûve alapján a hely (egy színhely), az idô (maximum egy nap), és a cselekmény (egy szálon futó) egysége. A racionalizmus idôszakában Boileau megkövetelte a hármas egységet Arisztotelészre hivatkozva.