Az eposzok daktilusokból és spondeusokból felépülô, hat verslábból álló hagyományos verssora.