A protestáns prédikátorok hitvitázó drámákban vitatták az egyház hittételeit a reformáció keretében. Két szereplôje van egy ilyen mûnek:egy református és egy katolikus személy vitatkozik az elveikrôl. Maga a mûfaj a XVI.század elején alakult ki. Bornemissza Péter és Sztáray Mihály voltak a fô mûvelôi.