Az irodalmi "én" esetében az író egyes szám elsô személyben mondja el a történetet, mintha az események vele történtek volna meg. Az ilyenelôadási formában az író mintegy a mû egyik szereplôjévé válik, az ô nézôpontjából mutatja be az ábrázolt világot. De az irodalmi "én" sohasem azonos maradéktalanul a szerzôi énnel - csupán egy fiktív én. Karinthy Frigyes A cirkusz címû novellájában is megtalálható ez az én.